Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

haar sport

als voetballersvrouw mocht ma natuurlijk niet onderdoen, daarom, als de mogelijkheid zich voordeed, om ook eens  in de wei te stappen, dan was ma er natuurlijk ook bij.
zoals het jaarlijks zomerfeest van de N.G.& S.F.
Dat was voor deze tijd een groot feest,om even de tijd van toen terug te roepen; ik schrijf  20 augustus 1954 ,er was
 - bolders kompetitie zowel krulbaan of gooibard
 - tennis concourt
 - verklede kinderdefilé
 - enzoverder ,
maar vooral ... het vrouwenvoetbal

Omer Goossens, Maria v/d chalet,Alex Rotsaert, Cecile Leyre,dochter Joseť alle deelnemers zo ziet U mijn moeder aftrappen in achter aanzicht bloemen en beker dat waren de dappere

rechtstaan van links naar rechts
Alex Rotsaert, - x - ,Cecile Leyre, Erna De Jaegere,Maria v/d Chalet,- x - , - x - , - x - ,Simone Carpels , - x - , - x - , Josée ,Amandiene Janssens,
zogoed als het nog gaat gehurkt
Victoire Paepe, - x - , Marie Callant , - x - , - x - , Maria Peire, Gilberte Geers, Lisette Everaert, - x -, - x- ,Hedwich Callant, Omer Goossens,

Kunnen jullie mij helpen meerdere namen in te vullen , met dank

vroeger was men dat zo gewoon , als er iets georganiseerd werd, moest daar een liedje bij gezongen worden,
wel van dit sport gebeuren heb ik toch de tekst  op melodie gevonden zeker , ik laat U mee genieten

zing mee  op het gekende lied van " OUWE  TAAIE "

                           1°
in de chalet werd er besloten
door onze vriend Simon,
Ze zegden het Zomerfeest is nakend weerom
wat gaan we nu beginnen
maar hij had een idee
en wie doet er aan het vrouwenvoetbal mee ?

                   refrein
Laat ons lopen, springen allemaal
en de vrouwen spelen nu voetbal
laat ons lopen, springen allemaal
en de vrouwen spelen nu voetbal

                                2°
direct van wal gestoken,
hij had er al een stuk of vier,
de rest die zal wel komen en ze maakten veel plezier
't was op een zondagnamiddag
in de boldershoek
had hij er seffens twee en twintig in zijn boek,

                                3°
de dag was aangebroken
de tenues werden aangedaan
lijk echte voetballisten zijn,
ze naar het plein gegaan
ze waren allen proper
zeer mooi en ook fijn
"t is te danken aan Men Canfijn

                                  4°
'k zie nog Lisetje lopen,
da was toch zo komiek,
ze kon zo schone centeren, rechte no Lowyck,
vandaer ging het no Peire ,
Pauwels en Talloen
en een shot, 't was lijk van een kampioen.

                                  5°
op het plein onder elkander,
vroegen ze dat, zwartje , wie mag da zijn,
wel zei Francoitje dat is onze Karolien
en als ge nog meer wilt weten
'k zal U zeggen wie dat is ,
dat is Maria van de Chalet

                                     6°
'k hoorde Amandine zeggen
Cécile er is gevoar
Carels pakt de bolle van Marietje Geirnoar
en met een stuk of zeven
was me dat eene boel
in één trek en hij zat in het doel

                                   7°
Paepe kon nie lopen
alles spant an mie lief, zei Marie Callant,
Erna De Jaegher pakte de bolle met heur ant
pynalty werd gefloten,
het is mis die zei Josée
en nog een shot, was me da een patéé

                                     8°
Victoire die heeft gewonnen
twee  - één , die was de stand,
een schaone pak met blommen en een beker in heur and,
'k hore nog het liedje zingen
van wa vaor een club was dat
en de bolle ging vlak under de lat.

                                    9°
de soigneurs dat waoren mannen,
hun werk werd goe gedaon
al de voetbolisten zien gezoend nor hus gegaon
en wat ik ook wil zeggen
wie miek 't er de koffie klaer
't was niemand anders dan Odette Ruysschaert

                                 10°
Meneer Aerts 'k wil je bedanken
in name van olle man
om 't feestje in gang te steken, je gie daor een handje van
en nu om te besluiten tot de volgende keer
toekomend jaor keren we weer. . . .