Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

GEVOLGEN    tot heden   
Na de aanslag op mijn leven 15 december 2005
Volgende operaties
> > > - 14 november 2017 
>>terug nieuwe R. knie ... de vorige in 2009  geplaatste nieuwe knie, was niet meer te herstellen , wegens TERUG ... te zijn aangevallen  ! ! ! ! ! 
INFO hieronder  14 november 2017

- 14 juni  2016 rechter lies
- 18 januari 2016  rechter boven bil
- 08 oktober 2015   nieuwe R schouder
- 29 juli > 11 augustus 2015 > verblijf in AZ 
- 29 juli 2015 > opname Spoed nekwervels ! ! !
- 8 juli 2015      > linkervoet
- 30 juni 2015    >  5 rugwervels nek
- 2 maart 2015   > knie schijf rechter knie
- 17 februari 2015 > 5 rugwervels heup
- 23 april 2013  > > > nieuwe rechter heup
- 10 februari 2011 > gewrichtsbanden r. knie
- 21 januari 2011 >  linker schouder
- 08 januari 2009 > nieuwe rechter knie
Bij deze meer uitleg
terug vanaf september 2014 , ben ik, bijna  wekelijks , naar het AZ st Jan geweest voor onderzoeken, MR 's ,scans, foto's, echo's, en veel meer van dergelijke zakens, omdat , zoals U reeds wist, ik enorm veel pijn had en moeilijk kon bewegen, met arm, been , lenden, schouder , enz,  in de volledige rechterzijde van mijn lichaam, nog steeds ten gevolge van de aanslag op mijn leven 15 december 2005 ,
Eind januari 2015, heb ik dan , de rezultaten bekomen van al deze onderzoeken, het is nl. zo, ten gevolge van deze . . . .  ; waren de zenuwkanalen ,voor het functioneren van de rechterzijde van mijn lichaam, kapot - en zeer zwaar beschadigd  dichtgeslagen, zodat nu zoveel jaren later, meerdere zenuwen volledig gekneld en zeer vast zitten, welke sommige functies zeer moeilijk , zoniet onmogelijk maakt, . . . . de specialisten geneesheren , vragen zich af , hoe ik , de voorbije jaren , met dergelijke pijnen en problemen , nog zo , heb kunnen funcioneren
 
Hieronder uitvoerige verslagen van al deze ondergane operaties,

14 november 2017

> nu reeds de 2°... Nieuwe Rechter Knie  

Op 24 november 2016 , reed ik met mijn auto en remorque de oprit in, naar mijn garage , ik stopte om mijn remorque af te haken.Toen ik mijn steunwieltje van mijn remorque aan het uitdraaien was, voor mijn garage , werd ik vanachter aangevallen en hardhandig over de diesel van mijn remorque gesmeten. In de val kon ik nog met veel moeite , mijn steunwieltje ontwijken, maar kwam zeer zwaar tegen macadam terecht, ... gevolg zeer vele pijnen aan knie , heup , eleboog en schouder . Wegens vorige aanvallen en daarop volgende operaties, kon ik met zeer veel moeite en pijn, diverse pogingen doen om toch recht te komen. De dader ( gekend van vorige aanslagen en dreigementen )stapte naar zijn daar geparkeerde auto, roepende dat hij,  mij vankant zou maken ,... en verdween met zijn auto van de inrit , ik kon nog juist een foto nemen van zijn aanwezigheid, daar hij meestal toeslaat , als ik alleen op de doorgang garages ben!!!!! 
Ik heb aangifte gedaan bij de politie, deze hebben mij doorgestuurd naar de spoed AZ-st Jan, daar werd vastgesteld , dat verdere onderzoeken noodzakelijk waren... de dokters hebben dan eerst geprobeerd , met pijnstillers  en injecties de pijn te minderen, na maanden behandeling , was de uitslag ; de heup en de schouders hebben geen blijvende letsels opgelopen ,en zijn herstellend, . . . . maar aan de rechter knie... werd zeer veel schade vastgesteld, en moest ik onder de scanner, ook verdere onderzoeken waren noodzakelijk , welke telkens zeer veel tijd vragen , om aan de beurt te komen . 
Voor de zomer 2017 werd dan beslist , dat de  geplaatste knie in  2009 ,  die onherstelbaar beschadigd was ...  moest vervangen worden. De operatie werd vastgesteld op dinsdag 14 november 2017.
>   >   >  Daags voor mijn opname , voor deze zware operatie, werden wij van de dienst cardiologie , na diverse onderzoeken,  op de hoogte gebracht , dat mijn vrouw Edith , eind november 2017 dringend , een hart operatie moet ondergaan . !!! . . . dat er nog bovenop !!! ......  Voor mijn operatie , zat ik er met mijn gedachten , zeker niet bij , Wat ook dokter De Rycke niet ongaan was, ... "zo herken ik U niet ", waren zijn woorden, ... voor de operatie is hij,  mij zelfs 2 x moed komen inspreken.  De beschadigde stukken in de reeds geplaatste R knie werden verwijderd ... en vervangen door nieuwe stukken ,    De dokter heeft mij op de hoogte gebracht van de zeer zware ingreep,welke goed verlopen is , met de melding . . . . . nu volgt nog de zeer zware revalidatie, met zeer veel pijn, >>> meer pijn , dan bij het plaatsen van een nieuwe knie , wat ik zelf ook ondervind .
.    .    .    .  

 > > > vanaf 14 dagen na de zware rechter knie operatie, werden de helft van de nietjes verwijderd, 8 dagen later werden ook de overblijvende nietjes verwijderd, . . . . . nu 8 december 2017 , volgt nog maanden zware revalidatie in de kinézaal ,

. . . . . en dit alles omdat ik , zeer veel mensen , belangloos help..... met raad en daad,     > > > >   en er een iemand ,  uit jalousie , dit niet kan warderen, en  zoveel mogelijk pogingen onderneem , om mij te pesten , en hoe ...... met  mij , zeer vele lichamelijke , zeer zware letsel tot gevolg , ...   ...    ...

 . . .          met mijn vrouw Edith , na haar hart operatie , gaat het zeer langzaam beter, ..... maar nog niet zoals het zou moeten zijn , na een dergelijke ingreep. Zij heeft nog steeds veel pijn in de borststeek , en is nog steeds kort van adem , ... hopende wordt het langzaam beter ...

> > >             Zij zegt nooit niet veel , ... maar wat mij steeds overkomt , trekt zij zich dat inwendig zeer zwaar aan , ......... de gevolgen , . . . . liegen er niet om !!! ..... zwaar gestresseerd en zware hart klachten ....... maar men blijft ons pesten !!!!!
Nu weet ik meer ..... als ik naar de bergplaats ga , ook al is het om iemand te helpen, .... vraagt zij zich steeds af  ; wat gaat hem nu overkomen , ... en kan hij nog naar huis komen !!!!!  ................. ZAL IK HEM NOG TERUG ZIEN ? ?? ........want  de politie en hoger hand ..... doet daar niets aan.... 

Wij , welke wettelijk met alles in orde wensen te  zijn en te blijven ... worden niet gehoord, noch geholpen ..... maar zij welke de wetten aan hun laars lappen , >>>>> worden gesteund !!!!!!!!!!!   .... en voelen zich zo opermachtig, met deze steun , ..... zelfs met steun uit het schepencollege ,..... de bewijzen ... liegen er niet om .......... wanneer gaan deze pesterijen stoppen, .......of ....... MOETEN ER EERST  DODEN VALLEN ,.... dan hoort men dikwijls , ..... we wisten niet dat het zo ernstig was ....... !!!!!!!!!!  Helaas .....  TE  LAAT.....   maar het kwaad is geschied !!!!!..... het slachtoffer kan niet meer  ..... spreken  !!!!!

 

 

rechter lies operatie 14 juni 2016

- daar de operatie rechter boven bil,van 18 januari 2016, ( zie verslag hieronder ) een doel had om de opgerolde , in de tijd afgeslagen bilspier te verplaatsen , zodat er plaats vrij komt, om aan de gescheurde en ontstoken rechter lies spier te bewerken, welke bij elke beweging schuurde tegen mijn heup prothese, en steeds nieuwe verwondingen en ontstekingen veroorzaakte . . . . Ik moest mij nuchter aanmelden op dinsdag 14 juni 2016, om het voor mij gekende ritueel te volgen. Vooraf was voorgesteld om mijn heupprothese van een nieuwe bol te voorzien , dus een helft van de prothese te vernieuwen , welke terug een zeer lange en zeer zware revalidatie periode tot gevolg zou hebben.
Juist voor de operatie kreeg ik te horen, dat de specialisten beslist hadden, eerst en vooral de gescheurde en ontstoken spier te bewerken, ..... en ook de heupprothese een grondige nazicht beurt te geven.Terug op mijn kamer, na de operatie is dokter De Rycke , mij persoonlijk komen melden, dat hij tijdens de operatie beslist heeft, na het bewerken van de ontstoken spier, enkel het verbindings stuk tussen bol en kapsel,van de heupprothese te vervangen door een langer tussen stuk, zie hieronder, foto's van het vervangen koppelstuk,  zodat de inwendige verwondingen minder zwaar zijn, en ook de revalidatie volgens mijn gekende normen , draaglijker zal zijn.
Ik heb de eerste week met krukken gegaan , nu reeds 14 dagen intense kiné, om het rechterbeen , langzaam maar zeker, met minder hulp, te kunnen op heffen.. eerst millimeter/ millimeter, nu reeds werken we met cm's ...... In de kiné zijn we nog zwaar aan het werken, om de bewegingen van rechter schouder ( operatie oktober 2015 ) en ook mijn rug- en nekwervels ( operatie februari en juni 2015 ) soepelder te laten functioneren, >>> maar ook daar is nog zeer veel werk aan , want zonder hevige pijnen, kan ik heden, juli 2016 , moeilijk bewegen .

het vervangen koppelstuk dit koppelstuk werd vervangen door een iets langer verbindingsstuk de wonde welke tot aan de heupprothese loopt , welke volgens de laatste normen dicht gelijmd werd

rechter boven bil operatie
18 januari  2016

Na de vorige operaties ,>>>  5 in 10 maanden van 2015,   is gebleken dat de steeds heviger wordende pijnen in de rechter liesstreek niet verminderd , maar verergerd waren. Mijn rechter been kon ik niet over mijn linker plaatsen zonder hulp, en stappen deed nog steeds , zeer veel pijn .Zodat nieuwe scanns, echo's , MR 's , botscanns, en dergelijke meer onderzoeken, in november en december 2015, noodzakelijk waren !!! Bij mijn 1° bezoek, begin januari in 2016, bij de specialist, kreeg ik te horen, dat " er zo vlug mogelijk een ingreep moet gebeuren in de rechter boven bil " om mijn mobiliteit en bewegingen terug draaglijker te maken, zodat ik mij maandag 18 januari 2016 , om 07 u , nuchter moet aanmelden in het AZ st-Jan brugge ,voor de operatie in de rechter boven bil. Ik werd op de hoogte gebracht , dat mijn verblijf , hoogstens 2 à 3 nachten zal duren . ....... De operatie is zeer vlot verlopen, 09 u 15 werd ik afgehaald in mijn kamer, om de voor mij, gekende procedure te volgen, zodat ik na de ingreep rond 12u45 terug op mijn kamer was. Met een zwaar drukverband in de lies streek , dit om verdere bloedingen te voorkomen . Dinsdag namiddag werd het drukverband en de imfuus met pijnstillers , enz verwijderd. Op woensdag  20 januari , in de namiddag mocht ( moest ik, wegens plaatsgebrek ) het ziekenhuis verlaten , om thuis 14 dagen heel rustig te revalideren. Zodat ik hopelijk , vanaf begin februari 2016 , dit ongeveer één jaar , na mijn eerste rugwervel operatie in 2015, langzaam aan, het voor mij, normale leven terug kan aanvatten

Nieuwe rechter schouder       
 donderdag  08  oktober 2015 

Daar ik mijn rechter arm, zeer moeilijk en zonder pijn niet meer kon bewegen ,had ik mij terug aangeboden bij Dr.Van Hoenacker ,en werd na  de gedane onderzoeken besloten, een nieuwe schouder te plaatsen .

Op 07 oktober 2015 , werd ik om 15 u  opgenomen in het AZ st Jan , 11° verdiep , Orthopedie, om de volgende dag, door Dr.Berghs te worden geopereerd.,. Donderdag 08 oktober, 07 u 30 ,werd ik door de verpleegeenheid ,aangemaand mij klaar te maken voor transport naar de operatie afdeling . Om 10 u werd ik dan het sas voor de operatiezaal binnen gereden voor de nodig  behandelingen vooraf.De rechter schouder werd namelijk eerst afzonderlijk en plaatselijk verdoofd,via de hals, waarbij er via een scherm , de juiste verdoof plaats kon waargenomen worden, ik moest dan  na een poosje , met mijn rechter wijsvinger mijn neus aanduiden, . . . . maar men hield mijn arm vast, zoniet had ik een blauw oog,daar deze verdoving reeds zijn werk deed. Vervolgens het mij reeds gekende ritueel , enkele keren , diep in - en uit ademen , in een opgeplaatst mondmasker, zodat men in een diepe slaap zinkt.Acheraf heb ik dan vernomen, dat de ingreep , vanaf 10 u tot 13 u 15 geduurd heeft, daar er zich tijdens de ingreep , inwendige bloedingen hebben voorgedaan, waardoor ook de nazorg, in de wachtzaal na de operatie, geduurd heeft tot 16 u 30, voordat ik terug naar mijn kamer terug mocht.
Na de nodige verzorging ,mocht ik dan het AZ verlaten op maandag 12 oktober , om 14 u 30.

Zodat mijn kinésist Patrick, met de revalidatie oefeningen kon starten , welke voor mij persoonlijk, vermoedelijk, 3 maanden zullen duren, daar ik relatief nogal snel terug aktief ben , na operatieve ingrepen

maandag  29  juni  2015

2° operatie aan rugwervels ,
NU in de nek

gans de maand juni 2015 was ik , mits aangepaste medicatie,in mijn eentje,  nog 120m2, dak renovatie werken aan het uitvoeren, tot en met zaterdag 27 juni 2015 ,. . .  de afwerking , dacht ik ,zou gebeuren , ongeveer 3 ( drie ) weken na mijn nekwervel operatie van volgende week, . . . . zoals bij mijn 1° rugwervel operatie, van 17 februari 2015,was ik reeds na 3 weken aangevangen met lichte bezigheden, . . . maar met zeer veel stekende pijnen, aan mijn geopereerde wervelkolom,.  .  .   welke een jaar later, nog steeds niet verdwenen zijn.

> > > de nieuwe scann welke ik ,6 weken , na de 1°rugwervel operatie van 17 februari 2015 ,moest ondergaan ,gaf een nieuw resultaat ,dat ook de zenuwen in de nekwervels ,welke de heup, en het bovenste deel van mijn rechter been, doen funcioneren, dat ook deze zenuwen volledig, maar ook volledig muur vast zaten, zodat het bewegen van mijn rechter been, zeer moeilijk zoniet bijna uitgesloten was. . . conclusie 

Nieuwe Operatie aan de 5 bovenste nek wervels 

Op 29 juni 2015 , terug opname AZ brugge, voor een operatie aan 5 nekwervels, ik had terug , weinig of geen info bekomen, van de medische staf , voor beide rugwervel operaties ,

30 juni 2015 operatie nekwervels ,waarbij de halswervels opengemaakt werden , de geknelde zenuwen losgemaakt ,en de wervels uitgeslepen om het wervelkanaal veel beter toegankelijk te maken voor de zenuwen,  na de operatie voelde ik ontzettend stekende pijn in mijn hals , ik kon mijn hoofd niet bewegen ,een poging om te eten, dat deed zeer, zeer veel pijn. dat heb ik gemeld, dus, de dokter was ervan op de hoogte ! !

deze zeer zware stekende pijnen bleven maar aanhouden, ook al moest ik op 7 juli 2015 het AZ st Jan verlaten, met deze zeer zware stekende pijnen... Motivatie van de in behandeling zijnde arts, voor mijn ontslag was :" men wou geen boete oplopen voor het overschrijden van de ligdagen "ik had enkel en alleen maar een liggende houding, kunnen aannemen, met alle voorgeschreven medicatie, was mijn pijnschaal 8 / 10 , welke dan opliep naar 9 à 10 / 10, juist voor ik de volgende lading medicatie kon nemen.

Thuis aangekomen terug liggende houding, direct in mijn bed, daar een poging, ook reeds in het ziekenhuis , om een beetje rechtop te zitten , onmogelijk was door de enorme stekende pijnen. Na 3 weken thuis plat liggen, zonder zittende houding te kunnen aannemen, wegens nog steeds zeer zware stekende nekwervel pijnen , en reeds 7 kg  vermagerd, Maar nu moesten de draadjes in mijn linkervoet, 3 weken na deze voetoperatie,verwijderd worden. ( zie linker voet  operatie )  Toen mijn huisarts mij toestand opmerkte, en mij kennende ,als volledige doorzetter , met een heel hoge pijngrens, werd ik na het verwijderen van de draadjes in mijn linker voet, ONMIDDELIJK , doorgestuurd naar de SPOED afdeling van het AZ st Jan, daar aangekomen, keek men verwonderd op , met de opmerking " waarom komt U nu pas "   . . . Dus terug opnamen AZ, zelfde afdeling ( 13°verdiep neurologie)

Daar aangekomen , woensdag 29 juli 2015, werd er de volgende dag bloed afgenomen voor onderzoek, ook zou er een speciale scann volgen werd mij mee gedeeld. De dag daarop , vrijdag , namiddag om 14 u ,werd ik onder de scann geplaatst, de uitslag zou volgen . . .  Zaterdag avond , wist ik nog steeds van niets, nog steeds, deze zeer zware stekende pijnen in mijn nekwervels, en na 4 ( VIER ) dagen verblijf , na opname in spoed, nog geen dokter gehoord of gezien met enige vorm van info ! ! ! ! !

Mijn geduld was op, deze zaterdag avond, om 20u40 ben ik, voor het eerst in , meer dan een maand na mijn operatie,  uit mijn bed gesukkeld ,de helse pijnen verbijtend,  om via de zware houten balustrades, in de gang, mijtot aan het bureel te slepen, waar de dagverpleeg eenheid de overdracht aan het regelen waren met de nachtdienst, ik heb hen eens zo goed het kon mijn verontwaardiging meegedeeld . De tegenwoordige verpeegsters schrokken zich een bult, toen zij mij zagen zo een eind van mijn bed, daar zij op de hoogte waren van mijn toestand ! ! ! Ik werd opgevangen en ondersteund in een rolstoel geplaatst , waarin ik hangend, om de helse pijnen iets onder kontrole te krijgen ,  terug naar mijn bed werd gebracht .

Pas de maandag erop , kreeg ik bezoek van de arts, met de melding :" wij gaan de medicatie hoeveelheid opvoeren en verzwaren, en dit resultaat afwachten, om eventueel over te gaan naar een nieuwe rugwervel operatie, daar de scann heeft aangetoond dat zonder verdere complicaties , een nieuwe ingreep, op andere plaatsen aan de rugwervels niet hoogst dringend is "

Na enkele dagen van de aanpassing der medicatie, begon ik stilaan zelf , voorzichtig mijn hoofd te bewegen, iedere dag een beetje meer , en de liggende positie zelf een beetje te wijzigen, daar de stekende pijnen , zeer langzaam verminderden naar het eind van de week toe. Op het eind van de week , kreeg ik van de arts te horen , dat er geen nieuwe operatie zou volgen . De maandag erop kreeg ik de melding dat ik deze week huiswaards zou mogen, mij werd gevraagd wanneer dat mij best zou passen, wat dacht U, was mijn antwoord : " morgen dinsdag , als het eventueel mogelijk zou zijn , de medicatie langzaam af te bouwen, daar ik enkele zware neven verschijnselen heb gehad, dat ging in orde komen, was het antwoord "

Dinsdag 11 augustus 2015 , heb ik dan het ziekenhuis verlaten, maar ik kreeg een briefje voor de apotheek , om juist de zelfde verzwaarde medicatie af te halen , zonder melding van afbouw, ik heb om meer info gevraag , en de verpleeg eenheid was het zelf niet eens  onder elkaar, mijn beslissing was vlug genomen, ik zal dan maar zelf de aanpassingen toepassen, volgens mijn bewegings mogelijkheden en pijn gevoel .

Deze heb ik toegepast, en vanaf het week-end van 15 augustus, kan ik elke dag een beetje langer rechtop zitten, zij het niet volledig pijnloos, mijn pijngrenzen in gedachte. ...Een jaar na deze nekwervel operatie, heb ik nog steeds stekende pijnen in mijn nek, niet enkel bij iedere beweging, maar ook als ik zit of lig.

Na alles wat ik voorlopig heb doorstaan , kan ik mijn rechter been , terug iets beter bewegen, maar er volgen nog  bewerkingen, aan mijn ontstoken pezen en beschadigde spieren, in de liesstreek rechts. Ook mijn rechter schouder problemen moeten nog bewerkt worden, daarvoor worden zeer binnenkort afspraken gemaakt met de betrokken artsen .

8 juli 2015

Linkervoet, middelste teen operatie

Ik sukkelde reeds maanden met de middelste teen van mijn linkervoet, deze  was reeds enkele maanden aan het opgezwellen, zodat ik bijna geen schoenen meer kon verdragen. Ik had een afspraak gemaakt met de arts, een onderzoek werd vast gelegd voor 1 juli 2015, daar er enkele andere patienten hadden afgemeld. Mijn nekwervel operatie was de dag voordien uitgevoerd ,vanop de afdeling werd ik naar het voet onderzoek gebracht,na zijn grondig onderzoek van mijn teen,waardoor ik geen enkele schoen meer kon aandoen,  werd een operatie, met plaatselijke verdoving voorgesteld, op woensdag 8 juli 2015 , via de dagkliniek.

Terug op mijn afdeling 13°verdiep, heb ik dit aan de verpleeg eenheid gemeld.De dag toen mij gemeld werd dat ik huiswaards moest op dinsdag 7 juli 2015 ,heb ik gevraagd , of ik kon blijven tot de volgende dag, om zodoende , van hieruit rechtsreeks naar de dagkliniek te verhuizen, men melde mij dat dit niet kon.

Na mijn ontslag AZ op dinsdag 7 juli , ben ik dan de volgende dag, woensdag 8 juli , om 07u50, terug aan het AZ afgezet , ik moest eerst een nr trekken en zoals iedereen mijn beurt afwachten , voor inschrijving .Daar er nog 12 inschrijvingen voor waren, heb ik 10 minuten gewacht , en wegens de te hevige nekpijnen , daar ik sinds mijn nek operatie van vorige week, nog niet heb recht gezeten, en zeker nog niet recht gestaan, ben ik naar de inkom ballie gegaan , mijn situatie uitgelegd, en gevraagd of ik direct naar de 10° verdieping  , de dag kliniek kon , deze vrouw , heeft de afdeling telefonisch opgeroepen, en het was ok, ook vroeg deze mevrouw, of ik dat ging redden, mijn antwoord was :" ik zal het proberen , ik heb krukken bij voor steun " . Zelfs met deze krukken, of met een rolstoel, de nekpijnen waren niet uit te staan. . . . Ik heb er 45 min. over gedaan om van de inkomballie > tot juist voorbij de burelen, aan de inkomhall gelijkvloers,  te strompelen, om daar in elkaar neer te zakken. Een verpleger, die naar zijn dienst ging, is mij ter hulp komen snellen, om met nog een verpleegster, en een berry, mij op de 10° verdieping te brengen .. . . . Vervolgens operatie teen , er werd een stuk teenbod weggenomen , en de zeer zware ontsteking, werd ook volledig uit gekuist, na 3 weken mocht de huisarts de draadjes verwijderen, ik werd afgehaald en belande thuis terug in mijn bed, om 3 weken volledig plat te blijven liggen,daar ik niet kon bewegen wegens te hevige nekwervel pijnen,dit tot het verwijderen van de draaidjes op 29 juli 2015, de huisarts zag dat deze voetoperatie goed geslaagd was , maar .  .  .  .  .  dat ik zo vlug mogelijk naar de spoed afdeling AZ moest , om de gevolgen van mijn nekwervel operatie te behandelen.

Voor dit verder verloop zie , uiteenzetting hier boven

Zaterdag 07 maart 2015

 

Ook mijn rugwervel operatie heb ik goed doorstaan , om op maandag 02 maart 2015 , 's morgens vroeg, nuchter in het AZ st Jan terug te worden opgenomen, om kort na de middag geopereerd te worden, aan mijn rechter knieschijf.
Donderdag 05 maart de kliniek verlaten, om thuis , met de kiné , te revalideren van deze operatie ,en ook , de 14 dagen vroeger uitgevoerde operatie aan mijn rugwervels ( meer hieronder )

vrijdag  17 februari 2015    

operatie aan 5 rugwervels ter hoogte van mijn lenden

>  >  >     - Maandag 16 - 02 - 2015  opname AZ , Dinsdag 17 februari 2015 werd ik geopereerd, aan de wervelkolom, vanaf 2° tot en met 7° wervel, de knelpunten werden weggenomen, verwijderd en een plaatje geplaatst, ter bescherming van de bewerkte wervels,op 21 februari mocht ik het ziekenhuis verlaten . . .  donderdag 26  februari werden alle nietjes verwijderd, zodat ik terug langzaam kan stappen en voorzichtig bewegen, ik heb verbod gekregen om 4 tot 6 weken niet met mijn auto te rijden, niets zwaar op te heffen, en geen bruske bewegingen te maken, . . ik probeer heel voorzichtig mijn rechterbeen over mijn linker te leggen , wat tot vele maanden geleden,  zonder hulp niet kon, zonder enorme pijnen in de rechterlies

  >  >  >   2° - Op maandag 2 maart 2015 werd ik terug geopereerd , nu aan de rechterknieschijf , deze rechterknie welke reeds op 8 januari 2009  , van een volledige nieuwe knie voorzien werd,. . . nog voordat ik, op 23 april 2013, een nieuwe rechter heup heb gekregen, . . . Deze rechter knieschijf ingreep, werd zo beslist , daar ik nu toch nog , een tijdje buiten dienst ben, om zo , deze revalidatieperiode ,zo kort mogelijk te houden, . . . rekening houden met mijn manier van leven,( zoals ,iedereen te  helpen )   zoniet ,werd dat 2x een revalidatie van vele maanden .
  >  >  >  3° - na de revalidatie  ,  worden de  rezultaten van deze ingrepen  bekeken , om eventueel nog meerdere ingrepen uit te voeren  , aan de rechterlies en de rechter schouder

De GEVOLGEN  kan men hieronder in  het kort lezen.

23 april 2013, operatie nieuwe heup rechts

Maar het stopt niet, er wordt een datum gezocht, om zo vlug mogelijk,geopereerd te worden aan de heup,

22 april 2013 opname  AZ , 23 april 2013 heup operatie om 12u30 , terug in  mijn kamer om 17u, op 26 april 2013 ziekenhuis verlaten, thuis revalidatie en kiné zijn gestart, de nietjes werden verwjderd op 10 en 13 mei 2013, op 14 mei voorzichtig weg terug in roulatie.

02 december 2013 , dagkliniek rechter lies

door de slagen en inwendige verwondingen opgelopen  tijdens de aanslag op mijn leven, is er artrose op getreden, en is de pijn zonder spuiten niet meer draaglijk, en het is nog niet ten einde , daar er eerst en vooral ,de zwaarst aangeslagen lichaamsdelen behandeld worden, 

  >>> bij mijn  heup operatie van 23 april 2013, 2 dagen na deze heup operatie, werden oefeningen  aangeleerd om met krukken van een trap te kunnen stappen. Bij deze oefeningen is mijn kruk van de traprand gegleden, kon mijn begeleider mij gedeeltelijk opvangen, zodat ik niet volledig naar beneden viel, gevolg, een enorme pijnscheut in de rechter lies, welke met pijnstillende injecties, en andere ingrepen, niet meer beter werd .Er werd op de foto's gezien dat er in de lies , een hechtings spier zwaar beschadigd is, of eventueel een ferme scheur had opgelopen , aan een vroegere kapot geslagen bilspier, en pezen zwaar ontstoken zijn , daar ze bij iedere beweging ,de nieuw geplaatste heup schuurden, en dus telkens beschadigd bleven,

Men zal nu pogen deze spier te verlengen, de pezen op te kuisen, zodat deze ,bij gelijk welke beweging van mijn rechter been, geen schurend kontact meer hebben met mijn nieuw geplaatste  rechter heup.
. . . .  . meer info na de operatie >>>>> zie bovenaan " operatie rechter lies 14 juni 2016 "

3 januari  2011

Ten gevolge van de aanslag op mijn leven , 15 december 2005,- met kort relaas op andere pagina-, komen NU nog steeds, de gevolgen naar voor
.  .  .  . Tijdens mijn kerstverlof 2010,in Tirol , ben ik tijdens een wandelingetje, uitgegleden, gevallen op mijn,-uit 2005 geteisterde-linkerschouder terecht gekomen, >  >  opname kliniek Inssbruck, diagnose :terug een scheur vastgesteld,van de pezen in mijn linker schouder,. . .  operatie noodzakelijk,dus,dringende overbrenging naar AZ brugge,
voorstel;operatie op 21 januari 2011, er werden 5 verankeringen geplaatst in mijn linker schouder, gevolg 6 weken zwaar schouder verband, en kiné, vervolgens minstens  4 tot 6 maanden ,zeer zware revalidatie,

Ook eind november 2010 ,gevallen,  uitgegleden en rechterknie gekwetst, kneuzingen , blauwe vlekken tot en met, > > AZ binnen voor onderzoek, gevolg 8 dagen gips van rechterenkel tot in de rechterlies,met 3 weken kiné erbij zou alles ok zijn,zo sprak de assistent dokter .  .  .  . niets was minder waar, de hevige pijnen bleven, ook nu, met de zeer zware pijnstillers voor mijn schouder,

10 februari 2011 ,
konsultatie bekomen bij dokter De Rycke, die mij doorverwees voor verdere onderzoeken, met foto's, MR, scanns , echo's en bot scann van mijn rechterknie, gevolg ;scheur vastgesteld in de gewrichtbanden van de rechter
  knie, diagnose van dokter De Rycke , wachten met opereren, eerst een barst laten herstellen in de rechterknie,tot half april 2011, moet ik een speciale braise dragen aan mijn rechter knie,om dan,verdere behandeling af te wachten, intussen  ben ik nog voor maanden aan het revalideren van mijn linker schouder;

Dit alles ten gevolge van deze aanslag,waarbij dader niet vervolgd werd "gebrek aan bewijzen"  !!!!!!! en geklasseerd door het parket