Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Norbert heeft een spierscheur opgelopen , in TIROL  aanvang september 2018 ,na hulp verlening  bij vrienden, Na onderzoeken kliniek Innsbruck ,  operatie aan de rechter arm noodzakelijk >>> overgebracht naar AZ st. Jan brugge ! ! pas na 5,vijf weken ? werd ik.. 3 X  geopereerd ! ! ! in 14 dagen  . . . met . meerdere complicaties , als gevolg van ..... ! ! ! 

> > > Lees hieronder het  volledige relaas , ...ONGELOOFLIJK ...     maar WAAR . . . 

Spierscheur  rechter arm / Tirol ; begin september 2018

Na enkele dagen , kleine ,  in het gras kruipende boomwortels te hebben verwijderd , uit diverse grasperken , om definitief opschietende takjes ,te verwijderen , bij  vrienden / geburen in Tirol . Voelde  ik ,op 10 september 2018, een pijnlijke rechter arm , … geen probleem ( dacht ik ) voor spierpijnen , ik heb daar een degelijke stick voor, ..
            -  12 sept. 2018  Zo goed als het kon, kleine klusje opknappen , ik had enkele vijzen tussen mijn lippen gestoken , zo moest ik niet telkens van mijn laddertje  >>> er viel een vijsje en ik greep ernaar,
door deze onverwachte  plotselinge beweging  , gevolg . . . een enorme pijnscheut in de rechter arm , dan maar . . . terug ingestreken , … en rustig blijven.
            - 14 sept. Toch naar een dokter , wegens te veel pijn en een opgezwellende rechter arm , - deze dokter stuurde mij door naar de kliniek in Innsbruck, voor een radiologie - en EG onderzoek , In de kliniek van Innsbrouck , werden deze onderzoeken uitgevoerd , ...  om de arm rustig te houden,  werd een gipsverband aangebracht van hand tot aan mijn schouder, en moest ik mij na 4 dagen terug aanmelden .
            - 18 en 19 sept . terug kliniek Innsbruck , voor MRI en verdere onderzoeken en verzorging; daar de arm opgezwollen bleef, ik moest s anderdaags terug komen , voor de uitslag van de diverse onderzoeken.
            - 20 sept. > kliniek Innsbruck , uitslag = niets gebroken , wel een spierscheur , maar niet afgescheurd  >>> … hun wijze raad , zo vlug mogelijk operatie , zo niet , bestaat de kans ,   dat ik 40 % - 60 % , kracht in deze arm verlies, vervolgens terug in een nieuw gipsverband. Ook  kreeg ik de CD , en de medische  verslagen mee, om voor te leggen in het AZ st Jan , Brugge .
            - 21 sept. Vrijdag hebben wij dan vanuit Tirol, alles geregeld om overgebracht te worden , naar Brugge . .  van Touring kregen wij de melding  , dat het overbrengen met het vliegtuig enkel in zeer dringende gevallen , gebruikt wordt , zij hebben dan geregeld,  dat ik de volgende dag , met een vervang chauffeur , met mijn auto naar huis gebracht zal worden.
            - 22 sept. Zaterdag morgen  was de chauffeur ter plaatse , .. zo zijn wij  rond 21u30 thuis , in Brugge goed aangekomen.
            - 23 sept . zondag morgen ,heb ik mij aangemeld op de spoeddienst AZ st Jan , met de bekomen CD en de onderzoeksverslagen van de kliniek Innsbruck ;. . .  geen dokter gezien , na 02u 30 min  wachten , kreeg ik de CD en papieren van Innsbrouck terug , en kwam een assistent  mij melden , dat > > > ik morgen maandag , mij moest melden op de dienst Orthopedie 1° verdiep    ,bij Dr. B ., ( de Dokter welke vroeger, mijn schouder geopereerd had , deze dokter kende mij dus, alles OK , .. dacht ik  ) en dus , de spoeddienst verlaten , met nog steeds zeer veel pijn , terug naar huis.
            - 24 sept. Maandag , orthopedie > gipskamer … CD en  onderzoeks verslagen  van kliniek Innsbruck heb ik afgegeven , en werd door dr. v . I . onderzocht … ik melde ook , … de opmerking van de kliniek Innsbruck, en de hevige pijnen zelfs in mijn vingertoppen  , ik kreeg als antwoord ; “ In Innsbruck spreekt men veel te vlug van opereren !!!!!! “ … gevolg >>> daar de spier niet volledig afgescheurd is , een nieuw vast verband , van hand tot schouder , … na 14 dagen , op maandag 08 oktober , terug komen op onderzoek ,…> > > MAAR  …  Dr. B . .. niet gezien .
            - 08 oktober, maandag   terug op consultatie … AZ st Jan , gipskamer , maar terug bij dr. v. I. … >>> … mijn melding ; nog steeds zeer hevige pijnen in arm en vingers , met ook zichtbare donkere vlek , op de plaats van de vermoedelijke spierscheur >>> … maar volgens dr. v. I. … !!! terug een MRI laten uitvoeren , … maar in AZ st Jan , …   kon dit niet binnen de 4 weken, !!! , .. dan maar AZ Zeno in Knokke , op 16 okt. + kiné behandeling met voorschrift  , … en terug op consultatie komen ,gipskamer  AZ st Jan >> maandag 22 okt. … het vast /flex. verband werd terug geplaatst .
            - 22 okt. Maandag terug AZ st Jan , gipskamer , terug bij dr. v. I. … !!! met een nog steeds opgezwollen rechter arm ,en  zeer veel pijnen in de vingers , men mocht mijn arm niet pogen , licht te draaien of op te heffen , zonder hevige pijnen…. Voorstel van dr. v.I. … na MRI ,  verslag uit Knokke Zeno … de spier is nu volledig afgescheurd, … !!! volgende maandag 29 okt; terug op kontrole,.. want opereren in het AZ st Jan ,,, kon niet voor eind november 2018, … ik was daar niet mee gediend …en maakte dat zeer duidelijk , de dr. v.I. verdween ,….. na 10 min was dr. v.I. terug , en melde ; desgewenst kan ik U opereren in het AZ Lucas in Assebroek , op … 14 nov. !!! ……. dat was na DRIE weken . !!  Ik was in alle staten… en melde aan iedereen welke het horen wilde, in de gipskamer, … dat ik door , de aanslagen , op mijn leven , door andere Dokters , geopereerd ben , … en dat ik hen persoonlijk ging aanspreken … dr. v.I. verdween voor overleg … !!!!!!! … Na 10 min kreeg ik volgende melding….. >>
aanmelden voor opname Operatie van DR  B. . . .    morgen dinsdag 23 okt..  .  .en . . .  plots kon dat . . . ! ! !
            - 23 okt. dinsdag om 10 u, mij aangemeld op het gelijikvloers AZ. voor opname operatie ,… In de namiddag werd ik geopereerd,  na de operatie  , moest ik nog een nacht blijven .
            - 24 okt. s’ morgens bezoek van dr . B ., met de geruststelling dat de operatie goed verlopen was, maar dat hij toch heeft moeten insnijden aan mijn elleboog , zowel aan de binnenkant , als de buitenkant , van de rechter arm.  S’ namiddags kreeg ik de melding ; dat de infuss en de .. draineer pomp in de wonde, verwijderd gingen worden, zodat ik in de late namiddag naar huis mocht, met de arm , terug in een flex vast verband, … na 14 dagen , dus maandag 05 nov. ,  moest ik terug op controle komen  , zodat   de draadjes  verwijderd zouden worden , > > verder ook  thuisverzorging van de wonde.
Bij de thuis verzorging van de wonde, merkten wij op, dat de vlek op mijn rechter arm groter en groter werd , en begon op te zwellen en lichtjes te verkleuren , ik bleef veel pijn in de arm en vingers behouden.

-05 nov. Maandag morgen ,werden de draadjes in de gipskamer verwijderd, … maar een draadje zat binnenin zeer stevig vast, en probeerde men met veel kracht , deze te verwijderen ,  maar het draadje brak af. Aan dr. v.I. vroeg ik ook , of hij dat gezwel en de zeer opgezwollen verkleuring had opgemerkt, zijn oordeel , we zien u terug na 8 dagen , ik protesteerde wegens de hevige pijnen, en het lelijke geworden gezwel , in de plooi van mijn elleboog , iets wat de verpleger ook opmerkte. Ik moest wachten , na 10 min. zei dr. v.I. >> kom overmorgen , dus woensdag  07 november terug op consultatie.

-07 nov. Woensd. Namiddag,  terug gipskamer AZ , wat was ik toch een beetje opgelucht , … er was een ander artsen team van dienst. Toen Dr. D C. D. deze wonde zag , was zijn oordeel ;” Waw !! wat is dat !! direct werd de specialist arts  DR. G. J. er bij geroepen , deze arts zijn eerste opmerking was ;” WAAROM zo lang wachten , om op consultatie te komen ! ! ! ! ! “ mijn antwoord was “ Sorry , ik ben hier reeds 6 weken in behandeling ! ! ! “ Waarop de spec. Arts  DR. G. J. direct melde “ u komt op consultatie , bent u nuchter , want u gaat niet meer naar huis ,  u moet vandaag dringend geopereerd worden ! ! ! ! Ik kreeg de nodige formulieren voor;  bloed afnamen, en EG, In het AZ bij de bloedafname , was hun eerste reactie, “ Wat is dat , dat is toch niet  meer normaal , dat is toch niet mogelijk , om dit zo ver te laten komen ! “ vervolgens radiologie voor EG, … het was reeds buiten de kantoor uren , aan het loket radiologie , melde men , de aangevraagde arts radiologie ,  heeft geen dienst meer , en is niet meer bereikbaar ! … u moet een afspraak maken voor volgende week woensdag of vrijdag !!! Toen ik melde dat ik zeer dringend geopereerd moest worden, werd de spec. Arts DR. G. J. in de gipskamer opgebeld , en … direct werd een regeling getroffen, er kwam een assistent arts Radiologie , na de eerste vaststellingen gedaan te hebben , besloot  deze assistent arts , de  spec. Arts radiologie op te bellen, ( deze welke niet bereikbaar was ) en melde hem de opgemerkte verwondingen … !!! zijn antwoord was ;   “ IK KOM DIRECT “ Geen 10 min . later was de spec. Radiologie daar , de arm werd direct plaatselijk verdoofd, om puncties uit te voeren , welke zeer goed op het scherm te volgen was . Vervolgens moest ik , mij aanmelden gelijkvloers voor opname, ik was akkoord voor een gemeenschappelijke kamer , en moest mij naar het 11° verdiep begeven . Op mijn kamer aangekomen , moest ik mij direct klaarmaken voor O.P. de 2° x operatie , arm R. werd zeer snel uitgevoerd , en om 23 u lag ik reeds terug op mijn 2 persoons kamer , daar werden de pijnstillers aangesloten , antibiotica , enz.     s nachts enkele keren controle bloeddruk ,
In deze 2 persoons kamer ben ik steeds alleen gebleven, !!! …  ik ben van mening als voorzorg > > > om verder met niemand  contact te hebben , ! ! !

-08 nov. Dond. ’s Morgens bezoek gekregen van diverse artsen, en kreeg ik te horen , dat ik zeker een week moest blijven. Ook terug naar de gipskamer ..., het was ,het artsen team met Dr. D. C. D.. . .   welke direct opmerkte ” u hebt geluk gehad dat ik, zo attent geweest ben… anders “ . .!!!  Het zware verband werd weggenomen, en vervangen door een nieuw PVC gips verband . Na enkele  dagen verpleging AZ. 11° verd.  , merkte men naast de draadjes van de 2° operatie , dat er terug een verkleurd gezwel de kop op stak !  ! ! ook had ik zeer hoge  bloeddruk !!! >>> .. u , zou zich voor minder zorgen maken ,  de raad van de artsen in Innsbruck , in mijn achterhoofd !!! ... >>> PAS OP ... bij GEEN    directe ingreep , is de kans zeer groot dat U   40 à 60 % van kracht in uw arm verliest .... !!! 

- 14 nov. Woensd . terug bloedafname, ook onderzoek in gipskamer, maar bij het zien van het nieuwe gezwel en ontsteking  , werd dr. B . erbij geroepen , zijn directe  reactie was ; “ morgen nuchter blijven, u moet terug geopereerd worden.!!! = voor de 3° keer in enkele weken ….!!!

- 15 nov. Dond. Gans de dag nuchter gebleven, ik werd opgehaald voor O.P. om 18u20 en om ongeveer 21 u was ik terug op mijn kamer.

- 16 nov vrij. De ochtend ronde met dr. B. , welke kon melden;  de operatie van gister is zeer goed verlopen , we hebben opgekuist , gespoeld , gehecht , … er was een afstervende pees, ontstoken, ( mijn mening ,>>> door het veel te lang wachten met de 1° operatie, zoals in Innsbruck werd aangegeven .!! )

Ik mocht zaterdag 17 november naar huis, met een voor  3 weken ,ingepakte rechter arm, ook thuisverzorging van de wonde….. en …… als er zich verwikkelingen zouden voordoen…  >>>>> DIRECT terug komen….!!!!!!!!! >>>>> . . . . . de  LES hopelijk geleerd ! ! ! ! !

-26 nov. Op controle AZ. bij dr. B . , alles blijft goed evolueren , eindelijk ! ! !  , op vrijd 30 nov. Naar de huisarts , om de draadjes te verwijderen , van de 3° operatie, . . . en maandag 10 dec. Terug controle

     -10 dec maand 2019. AZ.bij dr.B ., alles blijft verder goed evolueren , het flex. vast verband mag verwijderd blijven , … geen kiné , maar zelf , … beginnen met langzame arm beweeg oefeningen , zonder zware lasten te heffen ,  en .  .  . na 6 weken terug op controle  AZ.

 

- 15 – jan - 2019  >>> na grijpen naar …  vallende TV afstandsbediening …   > > >  terug  ...  
... >>> ... 
hevige pijnen , arm R

- 16 - jan – 2019 … na const. bij dr D. R. > heup R  .. ook werd ik ... door gestuur  ... 
> > RX – EG - >> const dr B.  ; nieuwe spierscheur ( maar .. niet afgescheurd ..  ! ! !  ) 
Terug 3 weken vast verband

-06 - febr – 2019  const; dr; B . , vast verband mag weg,   en rustig verder , afwachten !!!

...  zaterdag 9 februari 2019 ,na een simpele draaiende beweging, van mijn arm R ... terug hevige pijnen op die zelfde plaats , boven de vorige operaties   >>>  DAT kan toch niet , sinds de laattijdige aanvangen met de operaties aan mijn rechterarm , heb ik bij de minste beweging , terug een spierscheur en hevige pijnen.....!!!!!!!!!!!!!! WAT IS ER IN DEZE ARM FOUT GELOPEN  !!!!!  ? ?

11 – febr – 2019 , .. maandag .. >> consult. bij huisarts dr. S .;...  wegens teveel pijn , ik werd onmiddelijk doorgestuurd naar het AZ st Jan, RX en EG , ook naar DR. Berghs , ... daar zij de volledige evolutie hebben beleefd ... in AZ st Jan , bij het wachten voor onderzoeken , heb ik mij gemeld op sec. orthopedie , voor afspraak bij dr.. B . , ...>>> dit kon pas na 10 dagen !!! ... >> dan heb ik persoonlijk dr. B . aangesproken , welke daar dienst had, met de melding van de ernst van deze zaak ,en kreeg de bevestiging, om mij vandaag nog, aan te melden voor consultatie na mijn onderzoeken ,
Welke uitwezen dat het een inwendige ontsteking betrof, aan de geopereerde spier scheuren ,welke zeer veel pijn veroorzaakt ,  hij schreef ontstekings remmer voor , terug 3 weken vast verband , ... en afspraak op 4 maart 2019 .......
Dit duurt reeds MEER dan ZES ( 6 ) MAAND ... WAT is daarvan de OORZAAK ! ! !  .....
 Mag ik het zeggen ...   ??? 

04 – maa – 2019  …   const. dr. B. … ik melde ook  een opgezollen arm + pijn !!! en werd doorgestuurd naar radiologie … >>>  RX – EG >> om de  evolutie te zien … >> const. dr. B . + ass. dr B .  … zij zien een kegelvorming , op harde plaats van vorige ontsteking na O.P.… >>> welke tot gevolg kan hebben minder kracht in rechter arm ... ! ! ! . . . terug naar EG + vocht punktie …. voor labo onderzoek . . . . .   18 maart 2019 terug op consultatie  .. ! ! !   

Zouden die artsen in Innsbrouck , dan toch gelijk hebben ...   !!!   ...              

We blijven hopen , . . hieronder enkele foto's , met mijn gewone GSM , van de rechter arm ,>> NA de . . . de 2° operatie want . . .  daar mijn gedachten , voordien ,   steeds ergens anders , aan het afdwalen waren .. ! ! ! 

Bij deze enkele foto's met mijn GSM genomen , van mijn rechter arm , NA de 2° operatie   

plaaster verband na  bezoek kliniek Innsbruck rechter  arm ontstoken wonde rechter  arm ontstoken wonde rechter  arm ontstoken wonde rechter  arm ontstoken wonde zie opgezwollen ontsteking onder de elleboog de rechter arm wonde na de  3° operatie , met het draineer buisje nog in de wonde de rechter arm wonde na de 3° operatie de rechter arm wonde na de 3° operatie  zwaar ingepakte arm na 1° operatie , aan bed uiteinde het flex vast verband rechter arm na 1° operatie zo zag ik eruit tijdens mijn opnames , rechter hand niet kunnen bewegen ..... en de energie volledig weg ! ! !